En hyllest til Høyre!

De skal få skikkelig skryt for å tvinge igjennom en kommunereform som tar sikte på tvangssammenslåing og glatt velger å overse befolkningens vilje ved å ikke anbefale eller ta hensyn til lokale folkeavstemninger. Det kreves baller å gjennomføre en slik diktatorisk reform ett år før neste kommunevalg! Det krever også stor guts å kategorisk unnlate å ta med lokale demografiske, geografiske og topografiske forhold i analysene sine, her satser man fullt på den solide og velfungerende markedsøkonomi-teorien.

I stedet for å starte i den vanlige enden med å vurdere tjenestenes kvalitet, innhold og fremtidige utfordringer, går de modig motstrøms ved å velge reform for reformens skyld. På beste italienske vis vil de fylle storkommunene med teknokrater og edelt beskytte nye lokalpolitikere ved å skyve dem lenger unna befolkningen som blir berørt av politiske rammevedtak. Vel vitende om den folkelige skepsisen viser Høyre en slik fremragende effektivitet i reformprosessen, at vestlige demokratier aldri har sett makan til gjennomføringsevne.

Gratulerer til frihetspartiet Høyre- «frihet for folk flest».