Fasten your seat belts, it’s going to be a bumpy ride!

I dagens E24 uttaler Elisabeth Holvik, Sparebank 1s sjefsøkonom, at vi bør feste setebeltene våre fordi det er svært sannsynlig at euroen kommer til å bukke under. Og når hun sier bukker under, mener hun ikke bare at det er Hellas som kommer til å droppe euroen, hun mener hele valutasamarbeidet ikke kommer til å bestå i sin nåværende form. Holvik drar frem en del sentrale punkter og analyser som jeg mener er kjempegode og relevante:

1. Euroen fjerner muligheten for medlemslandene til å justere konkurranseevnen, slik at den er tilpasset for det aktuelle landets økonomiske situasjon.

2. Euroen har en alt for svak kurs i i forhold til Tysklands sterke økonomi, samtidig som den utgjør en alt for sterk kurs for de hardest rammede landende i Sør-Europa. Holvik mener det er denne situasjonen som førte til at for eksempel Spania hadde en enorm låneboom etter innføringen av valutaen, og dermed la grunnlaget for mange av problemene vi ser i dag.

3. Valutasamarbeidet har faktisk forsterket forskjellene i medlemslandenes konkurranseevne.

4. Innstramningspakkene har faktisk bidratt til å trykke de sør-europeiske landene enda lengre ned i gjørma.

Holvik konkluderer med at det neppe kommer til å bli stor økonomisk vekst i Europa fremover, og at det riktig nok kommer til komme flere krisehjelpspakker fra ESB, men at disse neppe kommer til å hjelpe særlig mye på den økonomiske situasjonen. Holvik mener derfor at det å splitte opp  Euro-området i flere valutaer kan være løsningen. Medlemslandene slipper dermed å bli låst til valutasamarbeidet og kan tilpasse viktige styringsverktøy, slik som rente, valuta og arbeidsmarkedspolitikk, til sitt eget lands økonomiske situasjon.

Jeg kunne ikke vært mer enig i analysen hennes. I likhet med flere og flere økonomer mener jeg euroen var dømt til å feile fra begynnelsen av. Man kan rett og slett ikke ha en felles valutapolitikk i et økonomisk område hvor både medlemslandene og økonomiene var så vidt forskjellige. Man kan rett og slett ikke sammenligne situasjonen til Portugal med Tyskland sin, eller Nederland sin situasjon med Hellas sin. Skulle dessuten euroen hatt noen mulighet til å overleve, burde valutasamarbeidet vært utstyrt med finanspolitiske styringsverktøy fra starten av. Det holder ikke at disse verktøyene kommer først når krisen er et faktum. Kort sagt tror jeg toget er kjørt og at vi kommer til å se en stor endring i valutasamarbeidet innen 2020.